top of page
English
MINING AREA

515

polski
English
polski
OBSZAR GÓRNICZY
obszar, na którym wydobywane są kopaliny zgodnie z koncesją.

bottom of page