top of page
English
MODEM

468

polski
English
polski
MODEM
urządzenie przetwarzające sygnały cyfrowe wychodzące z komputera na modulowane sygnały analogowe nadające się do transmisji przez linię telefoniczną, a także - odwrotnie - przetwarzające sygnały analogowe przesłane linią telefoniczną na postać cyfrową stosowaną w komputerze.

Nazwa pochodzi od słów modulator-demodulator. Szybkość transmisji przez modem wyraża się w bitach na sekundę.

bottom of page