top of page
English
MONOCOMPARATOR

472

polski
English
polski
MONOKOMPARATOR
urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) na zdjęciu fotogrametrycznym.

bottom of page