top of page
English
MULTIPLICITY

399

polski
English
polski
KROTNOŚĆ


1. W języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – określenie zakresu dopuszczalnych liczności (patrz: liczność), które zbiór może przyjmować.
Określenie krotności jako zakresu może dotyczyć ról w powiązaniach (patrz: powiązanie), części w agregacjach (patrz: agregacja), dowolnych elementów w powtórzeniach, a także może być użyte w wielu innych zastosowaniach. Zasadniczo krotność jest (często nieograniczonym) zbiorem dodatnich liczb całkowitych. Konieczne jest odróżnienie krotności od podobnego, jednak innego pojęcia liczność (cardinality).

2. W diagramach statycznych UML, a szczególnie w diagramach klas krotność jest określana na końcach powiązań pomiędzy klasami i dotyczy ról jakie te klasy mają w tych powiązaniach.
W takich zastosowaniach jest to para symboli określających dolną i górna granicę wartości jakie może przybierać liczność, na przykład: "0..1", "0..*" lub "1..*", gdzie gwiazdka (*) oznacza nieograniczoność. Gdy w oznaczeniu krotności występuje zero (0), należy rozumieć, że element, którego dotyczy ta krotność, nie jest obowiązkowy.

Synonim: liczebność

bottom of page