top of page
English
MULTISPECTRAL

909

polski
English
polski
WIELOSPEKTRALNY
w teledetekcji, dotyczący dwóch lub więcej pasm spektralnych (spectral bands), czyli przedziałów długości fal elektromagnetycznych.

bottom of page