top of page
English
NATIONAL OFFICIAL REGISTER OF TERRITORIAL DIVISION OF THE COUNTRY

394

polski
English
polski
KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU (TERYT)
rejestr funkcjonujący w Polsce na podstawie ustawy o statystyce publicznej z roku 1995, z późniejszymi zmianami, i obejmuje systemy:
1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
2) identyfikatorów i nazw miejscowości,
3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

Identyfikatory rejestru TERYT stosowane są obligatoryjnie przez organy administracji publicznej prowadzące urzędowe rejestry i systemy informatyczne oraz stanowią użyteczny standard służący do wymiany i łączenia danych przez użytkowników.

W systemie dotyczącym jednostek podziału administracyjnego występują hierarchicznie utworzone identyfikatory województw, powiatów i gmin, z rozróżnieniem
1) miast na prawach powiatu,
2) gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich,
3) miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich,
4) dzielnic w gminach miejskich.

TERYT jest systemem jawnym, a jego zbiory są udostępniane zainteresowanym.

bottom of page