top of page
English
NATIONAL TRANSFER FORMAT

491

polski
English
polski
NTF
standard transferu danych przestrzennych w Wielkiej Brytanii, opracowywany, testowany, opiniowany i ulepszany w latach 1985-1991 z udziałem organizacji rządowych i społecznych (Ordnance Survey, Association for Geographic Information), a w roku 1992 ustanowiony przez Brytyjską Instytucję Normalizacyjną (British Standard Institution).

Dążąc do maksymalnego ułatwienia pracy użytkownikom tego standardu, rozróżniono w nim pięć poziomów różniących się modelami danych.

bottom of page