top of page
English
NATURAL RISK ZONES

769

polski
English
polski
STREFY ZAGROŻENIA NATURALNEGO
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary zagrożone, charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych, sejsmicznych, wulkanicznych oraz pożarów, które, ze względu na swoją lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ na społeczeństwo, np. powodzie, osunięcia ziemi i osiadanie gruntu, lawiny, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów.

bottom of page