top of page
English
NATURE EQUILIBRIUM

710

polski
English
polski
RÓWNOWAGA PRZYRODNICZA
stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu:
a) człowieka,
b) składników przyrody żywej oraz
c) układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

bottom of page