top of page
English
NETWORK STRUCTURE

772

polski
English
polski
STRUKTURA SIECIOWA
struktura danych, w której encje (patrz: encja) i atrybuty (patrz: atrybut) stanowią węzły; w odróżnieniu od struktury hierarchicznej (patrz: struktura hierarchiczna) każdy z nich może być powiązany z więcej niż jednym węzłem nadrzędnym.

bottom of page