top of page
English
NODE

897

polski
English
polski
WĘZEŁ


1. W specyfikacjach OGC i w normach grupy ISO 19100 – 0-wymiarowy topologiczny element prosty (patrz: topologiczny element prosty).
Brzegiem topologicznym (patrz: brzeg topologiczny) (granicą) węzła jest zbiór pusty. Geometryczną realizacją (patrz: realizacja geometryczna) węzła jest punkt (patrz: punkt) jako 0-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty).

2. W INSPIRE, znaczące położenie w sieci, które znajduje się zawsze na początku lub na końcu połączenia. Węzeł jest elementem sieci (patrz: element sieci).

3. W języku UML – wykonawczy fizyczny obiekt reprezentujący zasoby obliczeniowe, którymi w najprostszym przypadku są nośniki danych, a często jest to także możliwość przetwarzania danych.

Składniki wykonawcze systemu, takie jak obiekty i komponenty są grupowane i umieszczane w węzłach.
JM – Grudzień 2005

bottom of page