top of page
English
NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICS (NUTS)

487

polski
English
polski
NOMENKLATURA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH
jednolity i spójny schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej wprowadzony w 1988 r.

NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS 1-3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4-5).
Nomenklatura NUTS oparta jest na podziałach administracyjnych istniejących w krajach członkowskich i służy głównie celom realizacji polityki regionalnej. Według tych jednostek zbierane są dane statystyczne oraz dzielone środki funduszy pomocowych Unii. Na poziomie NUTS 2 wspierane są obszary problemowe o niskim poziomie rozwoju, a na poziomie NUTS 3 - obszary wymagające restrukturyzacji oraz regiony przygraniczne.

Polska podzielona jest na 16 jednostek NUTS 2 odpowiadających województwom oraz 44 jednostki NUTS 3 stanowiące zgrupowania powiatów.

bottom of page