top of page
English
NOTARIAL DEED

15

polski
English
polski
AKT NOTARIALNY
według prawa o notariacie, dokument poświadczający dokonanie czynności prawnych, sporządzony w całości przez notariusza, następnie odczytany stronom i podpisany przez zainteresowanych.

bottom of page