top of page
English
NOTE

489

polski
English
polski
NOTATKA
w języku UML – tekst umieszczony w diagramie (patrz: diagram) i odnoszący się do elementu (patrz: element) modelu, grupy elementów lub powiązania między elementami.
Tekst ten zawiera objaśnienia lub ograniczenia, na przykład w języku OCL (patrz: OCL), i jest zawarty w elemencie graficznym połączonym linią przerywaną z elementem lub powiązaniem, do którego się odnosi.

bottom of page