top of page
English
OBJECT DIAGRAM

119

polski
English
polski
DIAGRAM OBIEKTÓW
w języku UML – diagram ten przy pomocy notacji graficznej stosowanej w diagramach klas (patrz: diagram klas) opisują zamknięte zbiory obiektów i zależności jakie między nimi występują.

Diagram obiektów może być traktowany jako szczególny przypadek diagramu klas odnoszący się do określonej chwili czasu. W diagramach tych w miejscu "nazwaKlasy" występuje wyrażenie "nazwaObiektu : nazwaKlasyObiektu", a atrybuty mogą mieć podaną aktualną wartość, np.: "wysokość = 178 m".

bottom of page