top of page
English
OCTREE

142

polski
English
polski
DRZEWO ÓSEMKOWE
struktura danych stanowiąca uogólnienie drzewa czwórkowego (patrz: drzewo czwórkowe) dotyczące obiektu trójwymiarowego, który dzielony jest rekurencyjnie na oktanty.

Oznacza to, że każdy sześcian może być podzielony na osiem mniejszych sześcianów składowych.

Ilustracja bryły i oktantów
bottom of page