top of page
English
OGC

533

polski
English
polski
OGC
Open Geospatial Consortium, międzynarodowa organizacja standaryzacyjna zrzeszająca około 400 członków, którymi są organizacje rządowe, komercyjne i non-profit, w tym badawcze. Konsorcjum OGC zostało utworzone w roku 1994 i do roku 2004 działało pod nazwą Open GIS Consortium. Celem prac jest rozwój i upowszechnianie wolnych standardów w zakresie danych i usług geoprzestrzennych. Konsorcjum ściśle współpracuje z ISO/TC 211 (patrz: ISO/TC 211), a wynikami jego prac są specyfikacje abstrakcyjne OGC i specyfikacje implementacyjne OGC.

bottom of page