top of page
English
OPEN-SOURCE SOFTWARE

1008

polski
English
polski
OPROGRAMOWANIE OTWARTE
Podobnie jak oprogramowanie wolne (patrz: oprogramowanie wolne) upowszechniane jest razem z kodem źródłowym umożliwiającym modyfikowanie i udoskonalanie w dostosowaniu do potrzeb użytkownika. Od oprogramowania wolnego różni się rodzajem licencji.

JG

Luty 2018

bottom of page