top of page
English
ORACLE CORPORATION

549

polski
English
polski
ORACLE CORPORATION
firma wytwarzająca wieloużytkownikowe systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych (patrz: system zarządzania relacyjną bazą danych), w tym produkty umożliwiające zarządzanie bazami obiektowo-relacyjnymi, w których uwzględnia się obiektowy typ wektorowych danych przestrzennych (Oracle Spatial).

Pozwala to na:
a) integrowanie w jednej bazie dwóch rodzajów danych - przestrzennych i opisowych oraz
b) jednolite zarządzanie tymi danymi z zastosowaniem osiągnięć technologii relacyjnych baz danych.

Siedzibą firmy jest Redwood Shores, Califomia.

bottom of page