top of page
English
ORTHORECTIFICATION

559

polski
English
polski
ORTOREKTYFIKACJA
proces przetworzenia obrazu mający na celu usunięcie jego zniekształceń powodowanych różnicami wysokości powierzchni terenowej oraz nachyleniem zdjęcia.

bottom of page