top of page
English
OUTER ORIENTATION

556

polski
English
polski
ORIENTACJA ZEWNĘTRZNA
określenie położenia pojedynczego zdjęcia fotogrametrycznego względem układu terenowego (geodezyjnego); potrzebnych jest do tego celu 6 parametrów: trzy współrzędne środka rzutów oraz trzy kąty orientacji zdjęcia.

bottom of page