top of page
English
OUTLIER

513

polski
English
polski
OBSERWACJA WĄTPLIWA
wynik pomiaru tak znacznie różniący się od innych wyników, że prawdopodobnie nie należy on do rozpatrywanej populacji.

bottom of page