top of page
English
PANHROMATIC

572

polski
English
polski
PANCHROMATYCZNY
czuły na promieniowanie elektromagnetyczne w całym paśmie światła widzialnego, np. film panchromatyczny.

bottom of page