top of page
English
PARALLAX Y

578

polski
English
polski
PARALAKSA POPRZECZNA
różnica współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) obrazów tego samego punktu na zdjęciach fotogrametrycznych tworzących stereogram (patrz: stereogram), mierzona w kierunku prostopadłym do bazy zdjęć (patrz: baza zdjęć).

bottom of page