top of page
English
PILOT PROJECT

658

polski
English
polski
PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
przedsięwzięcie (patrz: przedsięwzięcie) mające na celu praktyczne sprawdzenie i udoskonalenie systemu, metody lub procesu.

bottom of page