top of page
English
PIXEL

591

polski
English
polski
PIKSEL
najmniejszy dwuwymiarowy element obrazu, któremu mogą być przypisane atrybuty, np. kolor lub intensywność.

Piksel ma z reguły kształt czworoboku, np. kwadratu.

bottom of page