top of page
English
PLATE COORDINATES

929

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE TŁOWE
współrzędne punktu na zdjęciu fotogrametrycznym odnoszące się do dwuwymiarowego układu prostokątnego określonego przez znaczki tłowe znajdujące się w płaszczyźnie obrazu kamery fotogrametrycznej i odfotografowywane na zdjęciu.

bottom of page