top of page
English
PLOTTER

596

polski
English
polski
PLOTER
graficzne urządzenie wyjściowe służące do wykonywania trwałych kopii (patrz: kopia trwała) obrazów i rysunków.

bottom of page