top of page
English
POLISH COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

592

polski
English
polski
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny działający na podstawie Ustawy o normalizacji z roku 1993 i wykonujący swoje zadania przez Komitet jako ciało kolegialne, Biuro Komitetu oraz powoływane przez Komitet - Normalizacyjne Komisje Problemowe.

Wynikiem działalności Komitetu są Polskie Normy (patrz: Polska Norma).

bottom of page