top of page
English
POLYGON

906

polski
English
polski
WIELOKĄT
obszar płaszczyzny ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą łącznie z tą łamaną.

bottom of page