top of page
English
POPULATION DISTRIBUTION (DEMOGRAPHY)

703

polski
English
polski
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI (DEMOGRAFIA)
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, geograficzne rozmieszczenie ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności, pogrupowanej według siatki georeferencyjnej regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

bottom of page