top of page
English
PRECISION

638

polski
English
polski
PRECYZJA


1) według norm ISO 19100, miara powtarzalności zbioru pomiarów,
2) zdolność dokładnego przedstawienia (zapisu), dotycząca zwłaszcza liczb i wyrażająca się liczbą cyfr znaczących w zapisie liczby.

bottom of page