top of page
English
PROCESS VIEW

583

polski
English
polski
PERSPEKTYWA PROCESOWA
w języku UML –perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy współbieżności i synchronizacji składników systemu i uwzględniająca wątki i procesy przebiegające w tym systemie.

bottom of page