top of page
English
PROJECT

657

polski
English
polski
PRZEDSIĘWZIĘCIE
wyodrębnione, planowane zadanie, np. z zakresu systemów informacji przestrzennej, o określonych celach, warunkach wykonania oraz przeznaczonych środkach.

Porównaj projekt (patrz: projekt)

bottom of page