top of page
English
PROTECTED SITES

517

polski
English
polski
OBSZARY CHRONIONE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary wyznaczone lub zarządzane na podstawie przepisów odrębnych w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

bottom of page