top of page
English
PROTOTYPE

655

polski
English
polski
PROTOTYP
w opracowaniu systemów, wstępna implementacja (patrz: implementacja) systemu służąca do oceny i udoskonalenia wyników prac projektowych oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących dalszych prac aż do pełnego uruchomienia systemu.

bottom of page