top of page
English
PUBLIC ADMINISTRATION

3

polski
English
polski
ADMINISTRACJA PUBLICZNA


1) wykonywanie zadań przez organy państwowe i samorządowe w zakresie określonym prawem dla władzy wykonawczej,
2) organy tej władzy.

bottom of page