top of page
English
PUBLIC AUTHORITY

551

polski
English
polski
ORGAN PUBLICZNY
według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej:
a) organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego,
b) osoba fizyczna lub prawna, która sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami, działaniami lub usługami dotyczącymi środowiska, lub też
c) osoba fizyczna lub prawna sprawująca obowiązki lub funkcje publiczne lub świadcząca usługi publiczne w odniesieniu do środowiska i podlegająca organowi lub osobie, o których mowa wyżej.

bottom of page