top of page
English
QUALITY

328

polski
English
polski
JAKOŚĆ
ogół cech materiału, produktu lub procesu związanych z jego zdolnością do zaspokajania zdefiniowanych lub domyślnych potrzeb.

bottom of page