top of page
English
RANDOM VARIABLE, VARIATE

972

polski
English
polski
ZMIENNA LOSOWA
zmienna, która przyjmuje dowolne wartości należące do określonego zbioru z prawdopodobieństwami opisanymi rozkładem prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej.

Zależnie od zbioru wartości zmienna losowa może być dyskretna lub ciągła.

Ciąg n zmiennych losowych nazywa się zmienną losową wielowymiarową.

bottom of page