top of page
English
RASTER PLOTTER

599

polski
English
polski
PLOTER RASTROWY
ploter (patrz: ploter), który generuje obraz przez utrwalanie kolejnych wierszy odpowiadającego mu rastra.

bottom of page