top of page
English
REAL PROPERTY CADASTRAL VALUE

883

polski
English
polski
WARTOŚĆ KATASTRALNA NIERUCHOMOŚCI
jest wartością określoną w trybie powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości) i zapisaną w katastrze.

Wartości katastralne służą do różnych celów, stanowiąc w szczególności podstawę podatku od nieruchomości (patrz: podstawa podatku od nieruchomości).

bottom of page