top of page
English
REAL PROPERTY COST VALUE

886

polski
English
polski
WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA NIERUCHOMOŚCI
jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

bottom of page