top of page
English
RECEPTION

250

polski
English
polski
GOTOWOŚĆ ODBIORU
w języku UML – zgłoszenie przez klasyfikator (patrz: klasyfikator) gotowości do reagowania na otrzymywane sygnały (patrz: sygnał).

bottom of page