top of page
English
REGRESSION SURFACE

628

polski
English
polski
POWIERZCHNIA REGRESJI
dla zmiennej losowej trójwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej ze zmiennych w zależności od wartości, które przyjmują pozostałe dwie zmienne.

bottom of page