top of page
English
RENDERING

693

polski
English
polski
RENDERING
w grafice komputerowej, przekształcenie w obraz danych określających geometrię, barwę, teksturę, oświetlenie i inne charakterystyki wizualizowanych obiektów.

bottom of page