top of page
English
REPEATABILITY

632

polski
English
polski
POWTARZALNOŚĆ
wzajemna bliskość (mała rozbieżność) wyników operacji wykonywanych w jednakowych warunkach.

bottom of page