top of page
English
REQUIREMENT

940

polski
English
polski
WYMAGANIE
w opracowaniu systemów, przyjęty na wstępie istotny warunek, który powinien być przez system spełniony.

bottom of page