top of page
English
RESOLUTION

699

polski
English
polski
ROZDZIELCZOŚĆ
najmniejsza rozróżnialna odległość lub wielkość:

1) W skanerach dokumentów graficznych oraz drukarkach miarą rozdzielczości jest liczba punktów na cal (patrz: punkty na cal) (dpi).

2) Rozdzielczość ekranu charakteryzuje się liczbą pikseli (patrz: piksel) w poziomie i linii w pionie.

3) W teledetekcji rozróżnia się:
a) rozdzielczość przestrzenną (spatial resolution), która jest określona wielkością piksela w terenie wyrażaną w metrach,
b) rozdzielczość spektralną (spectral resolution), która jest zdolnością systemu sensorowego do rozróżniania promieniowania elektromagnetycznego różnych częstotliwości,
c) rozdzielczość radiometryczną (radiometrie resolution), wiążącą się z dyskretyzacją wielkości wykrywanego promieniowania i wyrażaną w bitach,
d) rozdzielczość czasową (temporal resolution), która określa odstęp czasu, podawany w dniach, między dwoma kolejnymi pokryciami danego fragmentu powierzchni ziemskiej przez satelitarny system sensorowy.

4) W INSPIRE jest to wielkość najmniejszego opisywalnego obiektu w zbiorze danych przestrzennych.

bottom of page