top of page
English
RULES FOR APPLICATION SCHEMA

685

polski
English
polski
REGUŁY SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych (patrz: schemat aplikacyjny) z uwzględnieniem określania obiektów przestrzennych.

bottom of page